9. august 2022

Professor i EU-ret, Catherine Jacqueson, er blevet udnævnt som ekspert for ELA’s mæglingspanel

Flags

European Labour Authority (ELA) bistår EU’s medlemsstater og EU-Kommissionen med at sikre, at de EU-retlige regler om arbejdskraftens frie bevægelighed og koordinering af den sociale sikring i EU bliver håndhævet på en retfærdig, enkel og effektiv måde. Mægling er i denne kontekst en skræddersyet mekanisme til at løse tvister om arbejdskraftens frie bevægelighed mellem EU's medlemsstater på en effektiv måde.

Du kan læse mere om ELA’s mæglingspanel her (engelsk).

Emner