26. april 2020

Professor Mette Hartlev og forsker Katharina Ó Cathaoir fortæller om COVID-19 i et sundhedsretligt perspektiv

I starten af april 2020 bidrog professor Mette Hartlev og forsker Katharina Ó Cathaoir med to webseminarer, som handlede COVID-19 i et sundhedsretligt perspektiv herunder de retlige konsekvenser af pandemien. 

BIDRAGER GLOBAL SUNDHEDSRET TIL KAMPEN MOD COVID-19?

Katharina Ó Cathaoir

Global sundhedsret forpligter stater til at beskytte menneskerettigheder, og kontrollere og respondere på international sygdomsspredning. Hvilken rolle spiller global sundhedsret i kampen mod COVID-19, og hvilken lære kan krisen give os?

Webseminaret kan ses her

RETTEN TIL SUNDHED UNDER CORONAKRISEN

Professor dr. jur. Mette Hartlev

Coronakrisen rejser en række spørgsmål om den enkeltes rettigheder i forhold til at blive beskyttet mod smitte, til at blive testet og behandlet, og om samfundets ansvar for at beskytte borgernes ret til sundhed. Professor Mette Hartlev forklarer nødvendigheden af, at balancere mellem forskellige grundlæggende rettigheder, hvis man ikke kan opfylde retten til sundhed uden at gøre indgreb i andre grundlæggende rettigheder.

Webseminaret kan ses her