21. januar 2019

Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen

I de senere år er der kommet stigende fokus på arbejdsgiverens rolle over for sine medarbejdere når det kommer til medarbejdernes generelle sundhed.

Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen behandler den retlige regulering af kost, rygning, alkohol, motion og stress. Særligt initiativerne vedrørende kost og motion er nye og omfatter såvel frivillige som tvungne motionsordninger på arbejdspladsen.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen handler om virksomhedernes værdigrundlag og produktivitet, men skal også tage hensyn til de ansattes trivsel og arbejdsmiljø. Det afspejler sig i en stadig mere kompleks regulering, der ofte befinder sig i en vanskelig balancegang mellem modsatrettede interesser.

Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen udgives af Jurist- og Økonom Forbundet og kan købes her.