Platformarbejde– Udfordringer og perspektiver


Mandag den 28. oktober 2019 kl. 13.00-16.00

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Sted: Flexrummet, lokale 8A-0-57 (bag skranken i Videncentret), Njalsgade 76, 2300 København S

Kom og hør 3F, sociolog fra FAOS og jurister fra Fakultetet fortælle og debattere om digitale arbejdsplatforme som Uber og Happy Helper. Hvad er platformarbejde for en størrelse, er det lønmodtagerarbejde eller selvstændigt arbejde, og hvad betyder det for de rettigheder og pligter, som parterne har?

13.00–13.05

Velkomst og lynskitsering af platform-fænomenet

13.05–13.30

Hvad taler vi om? Om fænomens omfang i Danmark og EU

Lektor Anna Ilsøe, FAOS, KU

13.30-13.55

Hvordan ser EU på fænomenet?

Lektor Catherine Jacqueson,

WELMA, Det Juridiske Fakultet, KU

13.55-14.20

Debat

Ordstyrer: adjunkt, Marlene Buch Andersen,

CEVIA, Det Juridiske Fakultet, KU

14.20-14.50

Kaffepause

14.40-15.05

Beskyttelse af platformsarbejdere – Perspektiv fra en fagforening

Thorkild Holmboe-Hay, 3 F

15.05-15.30

Platformarbejde – et juridisk perspektiv: gammel vin på nye flasker?

Prof Jens Kristiansen,

WELMA, Det Juridiske Fakultet, KU

15.30-16.00

Debat og afrunding:

Ordstyrer: adjunkt, Marlene Buch Andersen,

CEVIA, Det Juridiske Fakultet, KU

Program med forbehold for ændringer. Mulighed for udstedelse af deltagerbevis.

Tilmelding:

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 25. oktober 2019 kl. 10.00 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Catherine Jacqueson catherine.jacqueson@jur.ku.dk