Om nordiske domstoles samarbejde med domstolene i Luxembourg – Københavns Universitet

WELMA > Arrangementer > 2015 > Om nordiske domstoles ...

Om nordiske domstoles samarbejde med domstolene i Luxembourg

EU-Domstolen i Luxembourg

I de senere år har der jævnligt været diskussion, om nordiske domstole forelægger præjudicielle spørgsmål om EU- og EØS-rettens fortolkning i tilstrækkeligt omfang, eller om de foretrækker at afgøre sagerne uden at indblande EU-Domstolen eller EFTA-Domstolen. Et andet spørgsmål er, hvordan de nordiske domstole anvender de svar, de modtager fra domstolene i Luxembourg.  Er de følgagtige, modstræbende eller nidkære i deres stræben efter loyalt at efterleve EU- og EØS-rettens krav?

Spørgsmålet har været aktuelt i to nye arbejdsretlige sager ved de nordiske domstole:

  • Danmarks Højesteret stillede i en præjudiciel forelæggelse fra september 2014 spørgsmål ved, om EU-Domstolen lægger tilstrækkelig vægt på hensynet til privates retssikkerhed
  • Norges Høyesterett stillede i en dom fra marts 2013 spørgsmål ved en vejledende udtalelse fra EFTA-Domstolen om en almengyldig overenskomst i værftsindustrien  

Nyhedsbrevet EU och arbetsrätt og WELMA arrangerer et seminar om, hvordan de højeste retsinstanser forholder sig til EU- og EFTA-domstolenes praksis i arbejdsretlige sager.

Indleder:        
Jens Kristiansen, professor ved Københavns Universitet

Kommentatorer:
Børge Dahl, adjungeret professor ved Københavns Universitet og forhenværende præsident for Højesteret og formand for Arbejdsretten

Stein Evju, professor ved Universitetet i Oslo og forhenværende formand for Arbeidsretten

Sören Öman, leder af Stockholm Centre for Commercial Law ved Stockholm Universitet og medlem af Arbetsdomstolen

Tid: 
Torsdag d. 27. august 2015, kl. 10.00 - 13.00

Sted: Anneks B, Studiegården, Studiestrædet 6, 1167 København K

Tilmelding: Tilmeldingsfristen er mandag d. 24. august 2015, kl 12.00 via denne tilmeldingsformular (lukket).

Spørgsmål vedrørende arrangementet rettes til stina.hansen@jur.ku.dk.