Sundhed – Københavns Universitet

Juridisk litteratur der omhandler sundhed

Mette Hartlev
“Equal Access to Health Care on a Non-Discriminatory Basis - Reality or Aspiration?”

European Journal of Health Law , vol 20, nr. 4, s. 343-346.

Mette Hartlev(sammen med Peter Bak Mortensen og Ulla Hybel)
“Sundhed og Jura: Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder”

Jurist- og Økonomforbundet, København, 544 sider

Mette Hartlev
“Retten til egen livsstil - og dens grænser”

K Ketcher, K Lilleholt, E Smith & A Syse (red), Velferd og rettferd: Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal (Norway), Oslo, s. 227-239.

Mette Hartlev
“Hemmeligheder i sundhedsretten”.

i Ø Rasmussen, KH Søvig & S Eskeland Schütz (red), Undring og erkjennelse: Festskrift til Jan Fridthjof Bernt. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, Bergen, s. 181-192.

Mette Hartlev(sammen med Vibe Ulfbeck og Mårten Schultz)
“Malpractice in Scandinavian”.

i K Oliphant & R W. Wright (red), Tort and Insurance Law. vol. 32, Walter de Gruyter, s. 377-396. Tort and Insurance Law.

Mette Hartlev
Om retten til egen livsstil - og dens grænser

I Velferd og rettferd - Festskrift til Asbjørn Kjønstad, 70 år, s. 227-240

Sune Troels Poulsen
Fra frit valg til forceret valg – om konsekvenser af tilbud til høreapparatsbehandling på privat klinik.

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit Valg: Velfærd i den europæiske union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 257-277. 2011

Catherine Jacqueson, Ulla Neergaard
Liberaliseringen af det danske hospitalsvæsen i et EU-retligt lys.

I T Mandell, T Bekkedal & U Neergaard (red) , Den nordiska välvärden och marknaden: Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitetet, nr. 23, Iustus förlag, Uppsala, s. 133-165. 2011

Ulla Neergaard
EU Health Care Law in a Constitutional Light: Distribution of Competences, Notions of 'Solidarity', and 'Social Europe.

I J van de Gronden, E Szyszczak, U Neergaard & M Krajewski (red) , Health Care and EU Law Legal Issues of Services of General Interest, T.M.C. Asser Press, Hague, s. 19-58. 2011.

Ulla Neergaard
Health Care and EU Law

Legal Issues of Services of General Interset, T.M.C. Asser Press, Hague. 2011.

Catherine Jacqueson
Frit valg på alle hylder? Ret til hospitalsbehandling i dansk og EU-retlig belysning.

I S Troels Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit valg - Velfærd i den Europæiske Union: Velfærd i den Europæiske Union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, DJØF, s. 93-119. 2011

Janne Rothmar Herrmann
Use of the dead body in healthcare and medical training: mapping and balancing the legal rights and values

European Journal of Health Law , vol 18, nr. 3, s. 277-291. 2011

Janne Rothmar Herrmann
Et moderne anatomisk teater?: de retlige grænser for populærvidenskabelige udstillinger af lig.

Juristen , nr. 2, s. 36-39. 2011

Janne Rothmar Herrmann
The European Union and Health and Human Rights.

European Human Rights Law Review , vol 2011, nr. 4, s. 419-436.

Janne Rothmar Herrmann
Death before life: The legal status of cadaveric foetuses.

I M Hartlev & E Rynning (red) , Nordic Health Law in a European Context: Welfare State Perspectives on Patients' Rights and Biomedicine Liber AB, Lund, s. 304-310. 2011

Janne Rothmar Herrmann
Det frie valgs genstand: Ydelsen og biomstændigheder.

I S Jørgensen & ST Poulsen (red) , Frit valg: velfærd i den Europæiske Union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 240-256. 2011

Janne Rothmar Herrmann
Surrogate Motherhood - Danemark.

I F Moneger (red.) , Gestation pour autrui: Surrogate Motherhood vol. 14, Collection Colloques - Academie Internationale de Droit Comparé, vol. 14, Societe de legislation comparee, Paris, s. 127-128. 2011

Mette Hartlev
Sundhed - et frit valg?

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit valg: Velfærd i den europæiske union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 181-203. 2011

Mette Hartlev
The raison d'étre of Nordic Health Law.

I E Rynning & M Hartlev (red) , Nordic Health Law in a European Context: Welfare State Perspectives on Patients' Rights and Biomedicine Liber AB, Malmö / Leiden, s. 49-66. 2011

Mette Hartlev
Jura og praksis - døendes rettigheder.

I KM Dalgaard & MH Jacobsen (red) , Humanistisk palliation: Teori, metode, etik og praksis Hans Reitzel, København, s. 152-161. 2011

Mette Hartlev
Frit valg på alle hylder? Ret til hospitalsbehandling i dansk og EU-retlig belysning.

I S Troels Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit valg - Velfærd i den Europæiske Union: Velfærd i den Europæiske Union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, DJØF, s. 93-119.

Mette Hartlev
Jura i praksis.

I K Lund (red.) , Praktisk medicin 2011: Medicinsk opslagsværk for sundhedsprofessionelle Dagens Medicin, København, s. 454-483. 2011

Mette Hartlev
Banks, Repositories and Registries of Stem Cell Lines: The Challenges to Legal Regulation.

I K Hug & G Hermeren (red) , Translational Stem Cell Research: Issues Beyond the Debate on the Moral Status of the Human Embryo Springer Publishing Company, New York, Dordrecht, Heidelberg, London, s. 251-264. 2011

Mette Hartlev
Nordic Health Law in a European Context: Welfare State Perspectives on Patients' Rights and Biomedicine

Liber AB, Malmö / Leiden. 2011

Mette Hartlev
Forwards or Backwards? New Directions in Danish Patients' Rights Legislation

European Journal of Health Law , vol 18, nr. 4, s. 365-374. 2011

Andrea Beata Fäh
Die Rechte des Verbrauchers im Arzneimittelmarkt der Europäischen Union: Möglichkeiten und Grenzen des Individualrechtsschutes im Binnenmarkt unter spezieller Berücksichtigung des Rechts auf Zugang, Sicherheit und Information.

Arbeiten aus dem Iurisitschen Seminar der Universität Freiburg, vol. 304, Schulthess Juristische Medien, Zürich. 2011

Andrea Beata Fäh
Reliable information on medicines: The more, the better?: An assessment of Commission Proposal COM(2008)663 final.

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit Valg: Velfærd i den Europæiske Union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 29-45. 2011

Catherine Jacqueson
Ret til hospitalsbehandling i EU på statens regning.

In: Juristen, Vol. 2010, No. 9, 2010, p. 242-250.

Rynning, Elisabeth ; Mjöll Arnardottir, Oddny ; Hartlev, Mette ; Sinding Aasen, Henriette ; Soini, Sirpa.
Recent Developments in Nordic Health Law.

In: European Journal of Health Law, Vol. 17, No. 3, 2010, p. 279-294

Neergaard, Ulla ; Jacqueson, Catherine.
Liberaliseringen af det danske hospitalsvæsen i et EU-retligt lys.

2010. Paper presented at Præsenteret sammen med Catherine Jacqueson som paper den 26. august 2010 på konferencen "Nordisk välfärd möter europeisk marknad - förutsättningar och konsekvenser ur ett rättsligt perspektiv", Umeå Universitet, arrangeret af professor Tom Madell., Umeå, Sweden.

Janne Rothmar Herrmann.
Afdødes retlige status.

In: Liber amicarum et amicorum Karin Cornils : Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. ed. / Thomas Elholm ; Vagn Greve ; Petter Asp ; Ragnheidur Bragadottir ; Dan Frände ; Asbjørn Strandbakken. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2010. p. 215-229.

Mette Hartlev
Diversity and Harmonisation. Trends and Challenges in European Health Law.

In: European Journal of Health Law, Vol. 17, No. 1, 2010, p. 37-50.

Janne Rothmar Herrmann
Cross-border Care & the Free Movement of Morality.

In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Vol. 33, No. 3/130, 2010, p. 94-102.

Janne Rothmar Herrmann
Pandemisk influenza : de retlige rammer for forebyggelse og bekæmpelse af epidemiske sygdomme.

In: Juristen, Vol. 92, No. 3, 2010, p. 73-80.

Andrea Beata Fäh
' Pharmaceutical Information: Does the directive 2001/83/EC protect such a right for the end-user? '

Amsterdam Law Forum , vol 3, nr. 1, s. 30-41.

Janne Rothmar Herrmann og Malene Rowlandson
The Role of Ethics and Morality in EU Law

Jounal of International Biotechnology Law, Vol. 5 No. 6/2008, side 241-251
Formålet med denne artikel er at reflektere over etik og moral i EU-retten. Der bliver primært lagt vægt på to specifikke bioretlige områder; finansiering af forskning indenfor fosterstamceller og muligheden for patent på dette.

Janne Rothmar Herrmann
Har de religiøse kræfter i EU for meget magt?

Ugeskrift for læger, nr. 48, 2008
Forskning er i dagens samfund karakteriseret ved at være grænseoverskridende. Det betyder, at stamcelleforskning ikke kun foregår i nationale forskergrupper men også i større transeuropæiske konsortier, hvor forskergrupper på tværs af medlemsstaterne samler sig i partnerskaber og integrerede projekter, bl.a. med henblik på at opnå støtte fra EU's rammeprogrammer. EU-Kommissionen kanaliserer store beløb i den europæiske forskning gennem disse rammeprogrammer.

Janne Rothmar Herrmann
Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg - om håndtering af retlige hybrider

Jurist- og økonomiforbundets Forlag, 2008.
Bogen belyser blandt andet medlemsstaternes varierende lovgivning vedrørende de etiske regelsæt, abortrettigheder og stamcelleforskning.