Statsstøtte – Københavns Universitet

WELMA > Welma publikationer > Statsstøtte

Juridisk litteratur om statsstøtte

Kasper Ullerup Bach
Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte. Samspillet mellem EU's statsstøtteregler og konkurrencelovens § 11 a”

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 374 sider.

Kasper Ullerup Bach
Tilsynet med kommunal EU-statsstøtte

Juristen nr. 5-6 2011.
Artiklen behandler statsforvaltningernes tilsynsforpligtelse i forhold til kommuners brug af statsstøtte omfattet af Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde art. 107, stk. 1. Det konkluderes på baggrund af den beskedne tilsynspraksis på området, at de EU-retlige regler ikke påses tilstrækkeligt.