Menneskehandel – Københavns Universitet

WELMA > Welma publikationer > Menneskehandel

Juridisk litteratur der omhandler menneskehandel

Trine Baumbach
Menneskehandel - en ny forbrydelse under afklaring

Menneskehandel er en forbrydelse, der igennem de seneste år har tiltaget sig større og større opmærksomhed - både nationalt og internationalt. I nærværende artikel bliver § 262 a's anvendelsesområde analyseret ved hjælp af bestemmelsens forarbejder, men også under inddragelse af bl.a. den bagvedliggende rammeafgørelse om menneskehandel.

Trine Baumbach
Kvindehandel. Et kommenteret litteraturstudium

Kvindehandel er i disse år et fokusområde både nationalt og internationalt - og både på det retlige, på det politimæssige og på det politiske niveau.
Det særlige ved kvindehandler er, at produktet - prostitutionsydelsen - markedsføres på et åbent marked, og at kundeforholdet ikke er kriminaliseret i Danmark. Hertil kommer, at ofrene langt fra altid har lovligt opholdsgrundlag i det land, hvor de er tvunget til at levere deres ydelse. Dette medfører særegne problemstillinger af retlig karakter, da alene to af aktørerne i trepartsforholdet" kan retsforfølges, og da den ene af disse aktører er ofret for den grove og krænkende forbrydelse - kvindehandlen.