Flypassagerer – Københavns Universitet

WELMA > Welma publikationer > Flypassagerer

Juridisk litteratur vedrørende flyselskabers forpligtigelser og flypassageres rettigheder område

Morten Broberg
Flypassagerers rettigheder i EU - Om luftfartsselskabers forpligtelser over for flypassagerer efter forordning 261/2004.

Ugeskrift for Retsvæsen 2008, afdeling B, side 319:
Når et flyselskab overbooker et fly og derfor afviser passagerer fra boarding, eller når en flyafgang aflyses eller bliver stærkt forsinket, så har passagerne en række vidtgående rettigheder. Disse rettigheder er særligt fastlagt i en EU-forordning. I praksis har det vist sig, at flypassagerernes rettigheder ofte ikke bliver respekteret af flyselskaberne. Blandt grundene til dette er formentlig, at forordningen er særdeles knudret, således at det er kun er de færreste, som vil kunne forstå, hvilke rettigheder de reelt har