EU-domstolen og EU – Københavns Universitet

WELMA > Welma publikationer > EU-domstolen og EU

Juridisk litteratur omhandlende EU-domstolen og EU

Michael Gøtze
“Beskyttelse af EU-rettigheder i dansk ombudsmandspraksis” i KH Søvig, SE Schütz & Ø Rasmussen (red), Undring og erkjennelse: Festskrift til Jan Fridthjof Bernt.

Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, Bergen, s. 167-180.

Michael Gøtze
“Ikke-europæisering af dansk ombudsmandspraksis"

Europaraettslig Tidskrift , nr. 3, s. 440-458.

Michael Gøtze
“The Danish Ombudsman within EU law and Policy”

Paper fremlagt ved Forty Years after the First Enlargement, London, Storbritannien, 07/03/13 - 08/03/13

Michael Gøtze
“Annotated Bibliography"

European Review of Public Law” , vol 23, nr. 2, s. 789-796.

Michael Gøtze
“Limited push for Europe in Danish ombudsman practice – 40 Years after”

UACES on Europe Ideas on Europe Blog

Sune Troels Poulsen
Neergaard, U , Heide-Jørgensen, C , Bergqvist, C & Poulsen, ST (red) 2013, Aims and Values in Competition Law .

Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Copenhagen.

Sune Troels Poulsen
Neergaard, U , Heide-Jørgensen, C , Bergqvist, C & Poulsen, ST 2013, ' Introduction '. i C Heide-Jørgensen, U Neergaard, ST Poulsen & C Bergqvist (red), Aims and Values in Competition Law.

Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Copenhagen, s. 15-25

Ulla Neergaard
European Legal Method - Paradoxes and Revitalisation.

Djøf,  Jurist- og Økonomforbundet, Copenhagen. 2011

Ulla Neergaard
Anmeldelse : Promoting Solidarity in the European Union, by Malcolm Ross and Yuri Borgmann-Prebil, (Oxford: Oxford University Press, 2010), xviii + 312pp. inc. index, hardback, £60, ISBN: 978-0-19-958318-8.

European Law Review , vol 36, nr. 6, s. 911-913. 2011

Catherine Jacqueson
EU-Domstolens runddans omkring unionsborgerskabet

Advokaten , nr. 5, s. 32-33, 2011

Michael Gøtze
Annotated Bibliography Denmark: Book Reviews, Revue européenne de droit public.

European Review of Public Law , vol 23, nr. 2, s. 789-796.

Trine Baumbach
'The Notion of Criminal Penalty and the Lex Mitior Principle in the Scoppola v. Italy Case'

I Nordic Journal of International Law , vol 80, nr. 2, s. 125-142.

Helle Krunke
Præjudikater og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

In: Ret, Infomatik og Samfund: Festskrift til Peter Blume. ed. / Carsten Henrichsen ; Jens Elo Rytter ; Steen Rønsholdt. 1. ed. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2010. p. 481-490.

Neergaard, Ulla ; Nielsen, Ruth.
Old Truths - Real Truths - Still Truths?

European Legal Method in the Case Law of the European Court of Justice. 2010. p. 1-56.

Neergaard, Ulla ; Nielsen, Ruth ; Roseberry, Lynn.
Introduction.

In: The Role of Courts in Developing a European Model: Theoretical and Methodological Perspectives. ed. / Ulla Neergaard ; Ruth Nielsen ; Lynn Roseberry. Copenhagen : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2010. p. 7-22.

Ulla Neergaard
In Search of the Role of "Solidarity" in Primary Law and the Case Law of the European Court of justice.

In: The Role of the Courts in Developing a European Social Model: Theoretical and Methodological Perspectives. ed. / Ulla Neergaard ; Ruth Nielsen ; Lynn Roseberry. Copenhagen : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2010. p. 97-138.

Kirsten Ketscher
Hatten af for EU-Domstolen.

In: Dagbladet Information, 04.03.2010, p. 8-8

Morten Broberg og Niels Fenger
Præjudicielle forelæggelser for EF-domstolen

1. udgave København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2008

Morten Broberg
Acte Clair Revisited: Adapting the acte clair criteria to the demands of the times.

Common Market Law Review, 2008 side 1383-1397.
Nationale retters pligt til at spørge EF-domstolen.
I praksis betyder dette, at virkelig mange sager skal forelægges for EF-domstolen - så mange, at hele systemet formentlig vil bryde sammen, hvis alle nationale retsinstanser overholdt pligten. Med henblik på at modificere pligten til at forelægge, har EF-domstolen indført den såkaldte acte clair doktrin. Morten Broberg peger på, at acte clair doktrinen ikke virker efter hensigten. Han argumenterer for flere tiltag, og behovet for vidtgående reform, hvis systemet skal fungere hensigtsmæssigt.