Danske Myndigheder – Københavns Universitet

WELMA > Welma publikationer > Danske Myndigheder

Juridisk litteratur der omhandler danske myndigheder

Michael Gøtze
The Evolution of EU Administrative Law and the Contributions of Nordic Administrative Law

European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs Brussels, s. 1-12. 2011

Michael Gøtze
Restrained Integration of European Case Reports in Danish Information Systems and Culture

Nordic Journal of International Law , vol 80, nr. 3, s. 279-294. 2011

Helle Krunke
På sporet af en ny tid i forfatningsretten (tiltrædelsesforelæsning)

Juristen , nr. 4, s. 119-127. 2011

Helle Krunke
Lissabon-sagen: HD af 11. januar 2011 (UfR 2011.984 H)

Juristen , nr. 8, s. 245-251. 2011

Caroline Heide Jørgensen
Konkurrencerettens formålsdiskussion

I P Andersen, P Letto-Vanamo, KÅ Modér & H Vogt (red) , Liber Amicorum Ditlev Tamm, Law, History and Culture Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 715-726. 2011

Michael Gøtze
Whistleblower - helt eller skurk?

In: DJØF Bladet, No. 22, 2010, p. 42.

Michael Gøtze
Effektiv rettighedsinformation.

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit valg: Velfærd i den Europæiske Union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 11-28.

Michael Gøtze
La evolución del derecho administrativo de la UE y las aportaciones del derecho administrativo nordico ', European Parliament.

Directorate-General for Internal Policies, Citizens' Rights and Constitutional Affairs , s. 1-16.

Michael Gøtze
Forflyttelse af tjenestemandsansatte som led i strukturreform.

Juristen , nr. 7, s. 206-214.

Michael Gøtze
Skal fattige firmaer have fri proces i retssager?

In: Advokaten, Vol. 89, No. 1, 2010, p. 14-17.

Michael Gøtze
The Danish Implementation of the Services Directive.

In: The Implementation of the Services Directive in the Member States of the EU. 2010. p. 1-15

Michael Gøtze
The Danish ombudsman - A national watchdog with selected preferences.

In: Utrecht Law Review, Vol. 6, No. 1, 2010, p. 33-50.

Michael Gøtze
Forbudte gaver til offentligt ansatte.

In: www.dknyt.dk, 17.11.2010.

Olsen, Henrik Palmer ; Gøtze, Michael.
Hvornår bliver domsdatabasen en realitet?

In: Advokaten, No. 9, 11.2010, p. 12-15.

Michael Gøtze
Lad os få klare linjer om gaver til offentligt ansatte.

In: Jyllandsposten, 2010, p. 19-19

Michael Gøtze
Nye regler om modtagelse af gaver i adfærdskodeks for offentligt ansatte.

In: Administrativ Debat, No. 2, 2010, p. 20-24.

Kirsten Ketscher
Er højesteret statsvenlig?

In: Dagbladet Information, 19.05.2010, p. 6-6.

Olsen, Henrik Palmer ; Gøtze, Michael.
Domstolsafgørelser bør være offentlige.

In: Berlingske Tidende, 05.02.2010, p. 17.

Trine Baumbach
Korruption - kan det betale sig?

I U Andersson, C Wong & HÖ Hansen (red) , Festskrift till Per Ole Träskman Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 47-59.

Michael Gøtze
Danskerne overser EU's ombudsmand.

In: Politiken, 22.06.2010, p. 8.

Michael Gøtze
Danske domstolsreformer - dommeres rekruttering og bias.

In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Vol. 33, No. 1/128, 2010, p. 3-24.

Michael Gøtze
Danske domstole mellem tradition og fornyelse.

In: Tidsskriftet Politik, Vol. 13, No. 1, 2010, p. 63-71, 80.

Poulsen, Sune Troels ; Hvilsted, Søren ; Andersen, Torsten Bie.
Aktindsigt i delpriser : om udbud af offentlige kontrakter og fritvalgsordninger.

In: Ugeskrift for retsvæsen, No. 44, 2010, p. 379-388.

Michael Gøtze
Indragelse af EU-rettigheder

Juristen nr. 4 2009.
En analyse af Ombudsmandspraksis.

Michael Gøtze
Metock som chok

Kronik i Berlingske Tidende om Folketingets Ombudsmands anvendelse af EU-retten.

Michael Gøtze
På sporet af ombudsmandens kommunale sager

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 34 den 3. november 2008.
Artiklen undersøger om ombudsmanden lever op til sin forpligtelse til at tjekke landets kommuner og deres retlige håndtering af bl.a. sociale sager.

Michael Gøtze
Ombudsmandens fokusområder - forvaltningsret á la carte

Administrativ Debat 3/2008