Diskriminering og ligestilling – Københavns Universitet

WELMA > Welma publikationer > Diskriminering og lige...

Diskriminering og ligestilling

Stine Jørgensen
Kønsstereotyper i universitetsuddannelser.

Kvinder, Koen og Forskning , nr. 2, s. 34-42. 2011

Stine Jørgensen
Feministisk retsteori

I O Hammerslev & HP Olsen (red) , Retsfilosofi - centrale tekster og temaer Hans Reitzel, København, s. 665-683. 2011

Stine Jørgensen
Køn og Uddannelse

I E Svensson, U Andersson, H Brækhus, M Burman, A Hellum, S Jørgensen & AP (red) , På vei: Kjønn og Rett i Norden Makadam Förlag, Göteborg, s. 215-228. 2011

Kirsten Ketscher
Reflektion køn: Dansk lov fastholder gamle kønsroller.

In: Dagbladet Information, 17.08.2010, p. 5-5.

Trine Baumbach
Vold mod kvinder : hvor hårdt skal der straffes?

In: Juristen, Vol. 92, No. 6/7, 2010, p. 167-175.

Marta Carneiro
‘Work-life balance: is there a genuine choice?’

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit Valg: Velfærd i den europæiske union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 145-161

Kirsten Ketscher
Handicapchikane.

In: Dagbladet Information, 12.07.2010, p. 3-3.

Trine Baumbach
Om vold mod kvinder og anakronistiske værdier.

In: Juristen, No. 8, 2010, p. 224-225.

Trine Baumbach
'Hvor er kønnet i dansk strafferet?: Om det manglende retlige kønsperspektiv'

E Svensson, U Andersson, H Brækhus, M Burman, A Hellum, S Jørgensen & A Pylkkänen (red) , På vei: Kjønn og rett i Norden Makadam Förlag, Göteborg, s. 298-317.

Trine Baumbach
Kønsstillingen i strafferetten - en overset retlig problemstilling

UfR.2009B.259
Artiklen fokuserer - med udgangspunkt i den etablerede strafudmålingspraksis i sager vedrørende samlivsrelaterede drab og drabsforsøg - på kønsdiskrimination i strafferetten. Det konkluderes, at retspraksis i disse drabssager udgør indirekte diskrimination af kvinder, og at denne diskrimination ikke er sagligt begrundet. Der fremdrages også andre eksempler fra strafferetten, hvor der er diskriminationsproblemer, og der argumenteres på denne baggrund for, at strafferetten underkastes et diskriminationseftersyn, således at straffelovgivningen kommer til at afspejle det kvindesyn og de værdier om den menneskelige værdighed, som samfundet bygger på.

Michael Gøtze
Skæv kønsfordeling i landets retssale - "Fordømt"

S. 13, Weekendavisen nr. 17 - 24. april 2009
De nyeste tal om nyansatte dommere ved danske domstole viser, at ligestilling ikke er en realitet endnu, men at det går langsomt fremad. Kvinderne har fået en større bid af kagen i byretterne, mens mændene stadig dominerer på dommerpodierne i landsretterne og Højesteret. Dette til trods for at kvinder udgør hovedparten af de jurister, som kan rekrutteres til dommerstillinger. Domstolssystemet bør arbejde målrettet videre med ligestillingen.

Michael Gøtze
Dommerpyramidern - kvinder i bunden, mænd i toppen

S. 40, djøfbladet nr. 20, 2008.
Målet om ligestilling gælder også for dommere i landets retssale. Der er derfor nu udarbejdet en ligebehandlingspolitik ved danske domstole, og der lægges kontante tal frem på bordet, når det gælder kønsfordelingen blandt de juridiske dommere.

Anne Hellum og Kirsten Ketscher
Diskriminerings- og likestillingsrett.

Oslo, Norge. Universitetsforlaget 2008. 432 s. ISBN 978-82-1501-262-9