Børn og unges rettigheder – Københavns Universitet

WELMA > Welma publikationer > Børn og unges rettigheder

Juridisk litteratur om børn og unges rettigheder

Stine Jørgensen
Specialundervisning og forbuddet mod diskrimination.

In: Juristen, No. 9, 2010, p. 239-241.

Stine Jørgensen
The Evaluation of the Impact of the EU Instruments Affecting Childrens Rights. Country report Denmark.

In: The Evaluation of the Impact of the EU Inbstruments Affecting Childrens Rights. 2010.

Stine Jørgensen
Omsorg i et socialretligt perspektiv.

In: Nordisk Socialrättslig Tidskrift, No. 1-2, 2010, p. 135-151.

Jørgensen, Stine ; Herrmann, Janne Rothmar.
Børn i informationssamfundet.

In: Ret, informatik og samfund: Festskrift til Peter Blume. ed. / Carsten Henrichsen ; Jens Elo Rytter ; Steen Rønsholdt. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2010. p. 225-240.

Stine Jørgensen
Diskrimination af børn i et socialretligt perspektiv

In: EU-Ret & Menneskeret, Vol. 17, No. 2, 2010, p. 87-93.

Stine Jørgensen
Børns ret til grundskoleuddannelse og religiøs påklædning i folkeskolen.

In: Kulturel diversitet: Muligheder og begrænsninger. ed. / Kasper Lippert-Rasmussen ; Nils Holtug. Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2010. p. 103-122.