Arbejdsret – Københavns Universitet

WELMA > Welma publikationer > Arbejdsret

Juridisk litteratur der omhandler arbejdsret

Jens Kristiansen
“Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer: Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene.

Djøf / Jurist- og Økonomforbundet.

Jens Kristiansen
“Præjudicielle forelæggelser i arbejdsretlige sager"

i J Fejø, U Neergaard, CDT & GSØ (red), Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 187-203.

Jacob Falsner
“Vikarbureauansatte vikarers funktionærstatus”

Juristen, nr 2, s. 43-55, 2013

Jens Kristiansen
Arbejdsgiverens frie valg af arbejdskraft og produktionssted.

I ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit Valg: Velfærd i den europæiske union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 49-65.

Jens Kristiansen
Persondataret i ansættelsesforhold.

Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København. 2011

Michael Gøtze
Retlige grænser for brug af straffeattester på arbejdsmarkedet

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab , vol 98, nr. 1, s. 17-36. 2011

Michael Gøtze
Arbejdsgiveres brug af straffeattester.

In: Juristen, No. 5, 2010, p. 144-152.

Jens Kristiansen
Den danske flexicurity-models fremtidsudsigter i EU

Socialretlige udviklinger og udfordringer 2008, s. 33-49

Jens Kristiansen
Laval, Viking og den danske aftalemodel

Juristen 2008, s. 79-90

Jens Kristiansen
Flexicurity und Dänisches Arbeitsrecht

Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 2008, s. 509-517

Jens Kristiansen
Flexicurity und Dänisches Arbeitsrecht

Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 2008, s. 362-382

Jens Kristiansen
Konsekvenserne af Viking og Laval for dansk arbejdsret

Arbejdsretligt Tidsskrift 2007, s. 276-288