firkant

 Kirsten Ketscher, professor, dr.jur.

  Forside  Udvalgte artikler   Andet   Arkiv   Aktiviteter
Kontakt   In English
           

Professor i socialret
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Professor II i kvinnerett og EØS-rett
(den sociale dimension),
Institutt for offentlig rett, Det Juridiske Fakultet,
Universitetet i Oslo 

  Kirsten Ketscher

Forskningsområder

Social sikring og sociale rettigheder i Danmark og i Den Europæiske Union.

Menneskerettigheder, med særligt sigte på sociale rettigheder, kvinders rettigheder og børns rettigheder herunder:

  • Den europæiske Menneskerettighedskonvention
  • FN's kvindekonvention
  • FN's børnekonvention
  • Den europæiske socialpagt

Religion set i lyset af grundrettigheder og menneskerettighedskonventioner.

Undervisning

  • Europæisk socialret
  • Grundlæggende socialret
  • Socialret - børn og unge

Alle er kursusfag ved Det Juridiske Fakultet, KU