Undervisning og efteruddannelse

Til toppen Undervisning på jurauddannelsen

Undervisningen på jura er forskningsbaseret, dvs. at uddannelsens fagansvarlige og undervisere beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for deres felt. CEVIAs forskere bidrager på forskellige vis til den juridiske grunduddannelse, både på bacheloruddannelsen såvel som på kandidatuddannelsen.

Mere information om vores uddannelser:

Information om:

Til toppenVejledning

CEVIAs forskere vejleder studerende på både bacheloruddannelsen i forbindelse med bachelorprojektet og på kandidatuddannelsen ved specialeskrivningen. Her varetager flere af CEVIAs forskere klyngevejledningen, der fokuserer på de metodiske spørgsmålsmål forbundet med specialeprocessen. Herudover bistår CEVIAs forskere hvert semester som faglig vejledere på et stort antal specialer. Endelig fungerer en del af CEVIAs forskere som vejledere på ph.d.-afhandlinger inden for varierende emner.    

Til toppenCEVIA Akademiet

CEVIA Akademiet er rammebetegnelsen for en række udadvendte aktiviteter, som foregår i forskningscenterets regi. Disse omfatter på nuværende tidspunkt følgende:

CEVIA temadage

CEVIA temadage afvikles som ”minikonferencer” typisk fra kl. 15-18 og typisk 4 gange årligt. CEVIA temadage tager afsæt i centerets brancheforskning, og der holdes således eksempelvis fast minikonferencer inden for områderne:

  • Sø-og transportret
  • Entrepriseret,
  • Forsikrings-og erstatningsret
  • Den offentlige sektor 

Minikonferencerne vil efter godkendelse kunne give merit som efteruddannelse for advokater. Arrangementer annonceres på hjemmesiden og via mailinglister. Ønsker man optagelse på en mailingliste angående et eller flere af ovenstående temaer, bedes man kontakte sekretær  sharon.khan@jur.ku.dk.

CEVIA gå-hjem-møder

Disse er mindre arrangementer, typisk af ca. en times varighed sidst på dagen. Arrangementerne holdes ad hoc og annonceres på hjemmesiden og via eventuelle mailinglister. 

CEVIA ph.d.-kurser

CEVIA afholder regelmæssigt kurser for ph.d. studerende om temaer, der falder inden for CEVIAS forskningsområde. Et centralt og tilbagevende ph.d.-kursus i CEVIA er kurset ’Legal research on public/private interplay’, hvor en række af CEVIAs forskere bidrager. Ph.d.-kurserne annonceres via Jurforsks hjemmeside. Se jurforsk.dk