Stillinger under CEVIA

Til toppen Ph.d.-studerende hos CEVIA

CEVIA har knyttet et antal ph.d. studerende til centeret, der arbejder med konkrete forskningsprojekter. Vi modtager gerne ph.d.-ansøgninger med forslag til yderligere konkrete projekter. Centeret udbyder løbende både specifikke emner og rammeprojektemner, inden for hvilke, der selvstændigt kan formuleres konkrete projektforslag. Også andre emner, der falder inden for centerets emneområde kan imidlertid have interesse.
 
Under det aktuelle opslag har emner, der falder ind under foelgende rammeprojekter, særlig interesse:

Beskrivelse af aktuelle rammeprojekter

Interesserede kan få yderligere informationer ved henvendelse til centerleder, Vibe Ulfbeck ( Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk) tlf. 35323148.

Se også generel information om fakultetets ph.d. program

Til toppenPost doc hos CEVIA

I CEVIA er der tre ledige post doc-stillinger (3 årige). Se opslaget her.

  1. En post doc-stilling inden for rammeprojektet ”Længerevarende private og offentlige kontrakter – fleksibilitet og stabilitet” (engelsk).
  2. En post doc-stilling inden for rammeprojektet ”Bæredygtighed, ansvarlighed og virksomhedsansvar” (engelsk)
  3. En post doc-stilling inden for rammeprojektet ”Velfærdsydelser, privatisering og offentlige og private virksomheders ansvar” (engelsk).

Til toppen Videnskabelig assistent hos CEVIA

CEVIA har løbende videnskabelige assistenter knyttet til centeret. Som videnskabelig assistent er man ansat for en nærmere aftalt periode - typisk et antal måneder - til udførelse af et bestemt, mindre forskningsprojekt, der falder inden for centerets emneområde, og som munder ud i en publikation. Arbejdet kan for eksempel kombineres med advokatarbejde, sådan at man som videnskabelig assistent tilbringer et nærmere aftalt antal dage om ugen på centeret og er resten af tiden i sit hovedjob.

Interesserede kan få yderligere informationer ved henvendelse til centerleder, Vibe Ulfbeck ( Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk) tlf. 35323148.

Til toppen Studenter projektmedhjælp i CEVIA

CEVIA har løbende et antal studenter projektmedhjælpere knyttet til centeret. Som studenter projektmedhjælp i CEVIA er man typisk ansat på et af vores tværgående projekter og udfører forskningsopgaver inden for disse projekters emneområder under vejledning af en eller flere seniorforskere. Arbejdet bruges som basisforskning i centeret til gavn for alle centermedarbejderne. Herudover kan man som studerende bruge arbejdet som afsæt for specialeskrivning.

Interesserede kan få yderligere informationer ved henvendelse til centerleder, Vibe Ulfbeck ( Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk) tlf. 35323148.