Samarbejdspartnere

  • Advokat Søren Bergenser, ph.d., Bergenser Advokatfirma 
  • Fhv. Direktør FG, Svend Illemann
  • Fhv. underdirektør DA, Thomas Philbert Nielsen
  • Advokat Jingjing Su, advokatfirmaet Bech Bruun
  • Advokat Niels Vase, Advokatfirmaet HjulandKaptajn