Rådgivende udvalg

Til centeret er udpeget følgende rådgivende udvalg med repræsentanter for branchen, myndigheder og andre vidensområder:

 • Juridisk direktør Hanne Bay, Rambøll
 • Inge Fløe Buhl, KL 
 • Konsulent Lars Ole Hansen
 • Advokat Søren Hornbæk Svendsen, Horten
 • Advokat Tomas Ilsøe, Kammeradvokaten
 • Advokat Alex Laudrup, Hafnia Law Firm 
 • Direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand
 • Advokat Sune Skadegaard Thorsen, Global CSR
 • Advokat Thorbjørn Sofsrud, Kammeradvokaten
 • Advokat Peter Teisen, SEB Pension
 • Advokat Niels Vase, Advokatfirmaet HjulmandKaptajn
 • Advokat Michael S. Wiisbye, Nielsen og Nørager Advokatpartnerselskab