Ekstern finansiering

Center for Virksomhedsansvar har modtaget ekstern finansiering til følgende projekter:


AB og nye aftaleformer i byggeriet

Projektets hovedformål er at undersøge de ydelses- og ansvarsspørgsmål, der opstår ved anvendelsen af kendte standarddokumenter som grundlag for indgåelsen af nye typer af aftaler i byggeriet, herunder f.eks. aftaler baseret på tidligt udbud, aftaler om partnering, OPP etc. Projektet er et treårigt forskningsprojekt og er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen med 1.2 mio. kr. og af Realdania med 1.1 mio kr.

Erhvervs- og Byggestyrelsen Realdania

 

 

Læs mere om projektet

Søtransportdokumenter - konnossementet og dets alternativer

Formålet med projektet er at belyse ansvarsspørgsmål i forbindelse med anvendelsen af det traditionelle søtransportdokument, konnossementet, som grundlag for afviklingen af moderne  søtransporter. Projektet er et treårigt forskningsprojekt og er finansieret af Den Danske Maritime Fond med 1.9 mio kr.

Den Danske Maritime Fond

Projekter under Danmarks MaritimeKlynge

Læs mere om projektet på CEVIA'S engelske hjemmeside

Danmarks MaritimeKlynge

Vækstforum Hovedstaden

The European Social Fund and The European Fund for Regional Development