Om centeret

Center for Virksomhedsansvar er et forskningscenter ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Centerets formål er at belyse samspillet mellem de offentligretlige og privatretlige regler og synsvinkler i relation til virksomhedsansvar. Centeret omfatter ca. 35 medarbejdere. Centeret har kompetence indenfor en bred vifte af virksomhedsrelaterede områder, herunder, entrepriseret, it-ret, transportret, forsikringsret, sundhedsret, menneskerettigheder, samt almen kontrakts-, erstatnings- proces og forvaltningsret. Arbejdet i centeret er projektorienteret og foregår dels i samarbejde med repræsentanter fra praksis, dels under inddragelse af internationale samarbejdspartnere.