Om centeret – Københavns Universitet

Om centeret

Center for Virksomhedsansvar er et forskningscenter ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Centerets formål er at belyse samspillet mellem de offentligretlige og privatretlige regler og synsvinkler i relation til virksomhedsansvar. Centeret omfatter ca. 35 medarbejdere. Centeret har kompetence indenfor en bred vifte af virksomhedsrelaterede områder, herunder, entrepriseret, it-ret, transportret, forsikringsret, sundhedsret, menneskerettigheder, samt almen kontrakts-, erstatnings- proces og forvaltningsret. Arbejdet i centeret er projektorienteret og foregår dels i samarbejde med repræsentanter fra praksis, dels under inddragelse af internationale samarbejdspartnere.