CEVIA-temanummer i Juristen om udlicitering af velfærdsydelser – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > CEVIA-temanummer i Jur...

07. juli 2016

CEVIA-temanummer i Juristen om udlicitering af velfærdsydelser

Fire CEVIA-medlemmer står bag et temanummer om udlicitering af velfærdsydelser i Juristen. Ole Hansen, Steen Treumer, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Vibe Ulfbeck bidrager med hver en artikel til temanummeret i Juristen 2016/2 om udlicitering af velfærdsydelser efter § 83 i lov om social service (Serviceloven).

Artiklerne behandler kontraktretlige, udbudsretlige, konkursretlige og erstatningsretlige retsvirkninger af den udlicitering af social service, som danske kommuner er forpligtet til at gennemføre efter Servicelovens § 91. Artiklerne er et bidrag til de tværfaglige forskningsprojekter i CEVIA om Velfærdsydelser, privatisering og virksomhedsansvar og om Længerevarende kontrakter.

Vibe Ulfbeck

Ole Hansen

Steen Treumer

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

Temanummeret indeholder følgende:

  • Forord til temanummer om udlicitering af velfærdsydelser af Vibe Ulfbeck
  • Strategier for længerevarende kontrakter om udlicitering af kommunal service – Privatisering eller offentlig kontrol? af Ole Hansen
  • Overdragelse af kontrakter om omsorgsydelser omfattet af EU´s udbudsregler efter konkurs af Steen Treumer
  • Udlicitering af plejeydelser: Kommunens muligheder og risiko hvis den private plejevirksomhed bliver insolvent af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
  • Ansvar for borgeren når private aktører leverer velfærdsydelser – Markedsgørelse eller ligebehandling? af Vibe Ulfbeck