Lone Wandahl Mouyal publicerer artikel om TTIP i Samfundsøkonomen – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Lone Wandahl Mouyal pu...

28. november 2016

Lone Wandahl Mouyal publicerer artikel om TTIP i Samfundsøkonomen

Adjunkt Lone Wandahl Mouyal har sammen med en række prominente samfundsforskere, der beskæftiger sig med politik, regulering og EU, publiceret en artikel i Samfundsøkonomens temanummer ’EU, demokratisk legitimitet og medlemsstaternes ansvarlighed.’

I artiklen til temanummeret belyser Lone Wandahl Mouyal et grundlæggende retligt dilemma mellem investeringsbeskyttelse og regulatorisk fleksibilitet i international investeringsbeskyttelsesaftaler. Det grundlæggende dilemma opstår som følge af fundamentale uklarheder i det retlige grundlag, der sættes på spidsen, når en investeringstvist opstår. Hvis ikke voldgiftsdommere skal overlades vide skønsmæssige beføjelser, er der behov for, at spændingsfeltet adresseres i retsgrundlaget. Problemstillingen aktualiseres i forhandlingerne mellem EU og USA i en kommende frihandelsaftale kendt som The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Temanummerets redaktør er professor Peter Nedergaard.

I temanummeret bidrager:

  • Professor Peter Nedergaard, der er professor på Statskundskab på Københavns Universitet og forsker inden for komparativ politik, europæisk integration og international politisk økonomi;
  • Professor Dorte Sindbjerg Martinsen, der beskæftiger sig med EU, fri bevægelighed og velfærd;
  • Professor Marlene Wind, der er centerleder på Statskundskabs Center for Europæisk Politik samt en del af icourts ved Det Juridiske Fakultet. Marlene Wind forsker bl.a. i EU’s institutionelle ændringer samt den nationale politiske legitimering af internationale domstole;
  • Mads Christian Dagnis Jensen, som er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet med speciale i europæisk politik; og
  • Morten Jarlbæk Pedersen, der er ph.d.-studerende på Statskundskab, Københavns Universitet, hvor han forsker inden for virksomheders involvering i lovgivningsprocesser i EU.

Samfundsøkonomen udgives af DJØF Forlag og findes her