CEVIA's forskning i CSR omtalt i Mandag Morgen – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > CEVIA's forskning i CS...

19. april 2010

CEVIA's forskning i CSR omtalt i Mandag Morgen

Ugebrevet Mandag Morgen bringer i dag en artikel under overskriften "Skattefusk er det nye børnearbejde". Heri udtaler professor Rasmus Feldthusen sig om, hvordan den stigende interesse for multinationale virksomheders skattebetaling i finanskrisens kølvand medfører, at virksomhederne i højere grad må tænke skattebetaling ind i virksomhedens stragi for samfundsmæssig ansvarlighed - det der ofte omtales som Corporate Social Responsibility eller bare CSR.

Endvidere omtales CEVIA's forskning om CSR. Nærmere oplysninger om det tværgående forskningsprojekt med titlen Bæredygtighed og ansvar.