CEVIA-forsker markerer sig i samfundsdebatten om Patentdomstolen – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > CEVIA-forsker markerer...

21. maj 2014

CEVIA-forsker markerer sig i samfundsdebatten om Patentdomstolen

Lektor i civilproces og immaterialret Clement Salung Petersen, CEVIA, bidrager sammen med Professor Mads Bryde Andersen til den bredere samfundsdebat om Patentdomstolen. Sammen har de udfærdiget en kronik publiceret i Berlingske, der skal give danskerne en bedre forståelse for de grundlæggende problemer med Patentdomstolen. I kronikken drøftes fordele og ulemper relateret til en række hovedtemaer, der for en større del af befolkningen forekommer uklare, her kort før folkeafstemningen om domstolen finder sted.

Læs hele artiklen

CEVIA søger som juridisk forskningscenter også at nå ud til den bredere befolkning ved at behandle aktuelle problemstillinger i forskningen og deltage i debatten inden for centrale samfundsspørgsmål.