Ny professor i formueret – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Ny professor i formueret

15. marts 2010

Ny professor i formueret

Ole Hansen er den 15. marts 2010 tiltrådt som professor i formueret med særlig henblik på entrepriseret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Han er tilknyttet Center for Virksomhedsansvar (CEVIA), som han er medstifter af.

Vilkårene i bygge- og anlægssektoren har forandret sig drastisk i de sidste 15 år. Udviklingen i byggeriet afspejler i vidt omfang den centralisering, brancheglidning og internationalisering, der præger andre dele af økonomien, og som har haft betydelige strukturelle konsekvenser i mange andre brancher. Bygge- og anlægssektoren har imidlertid først sent mødt denne udvikling og står i nogen grad ringere rustet i forhold hertil. Oprettelsen af et professorat i formueret med særlig henblik på entrepriseret markerer Det Juridiske Fakultets prioritering af dette retsområde i lyset af den igangværende udvikling.

Ole Hansen er født i 1969. Han arbejdede før sin ansættelse i 2001 ved Det Juridiske Fakultet som advokat med fast ejendoms retsforhold, herunder særligt entrepriseret, som hovedarbejdsområde. Hans doktorafhandling fra 2008 omhandler kontraktretlige hjemmelsproblemer i entrepriseretten, og Ole Hansen har publiceret flere artikler om centrale entrepriseretlige emner. I 2008 modtog Ole Hansen forskningsmidler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og fra Realdania til et større forskningsprojekt om de nye aftaleformer i byggeriet, der i de senere år har vundet udbredelse i bygge- og anlægsforhold. Projektet, der forventes afsluttet i 2011, har til formål at undersøge de ydelses- og ansvarsspørgsmål, der opstår ved anvendelsen af kendte standarddokumenter som grundlag for indgåelsen af de nye aftaletyper i bygge- og anlægssektoren. Sideløbende og i sammenhæng med dette projekt deltager Ole Hansen i et forskningsprojekt om ansvarsspørgsmål i længerevarende kontraktforhold. Begge forskningsprojekter gennemføres inden for rammerne af CEVIA.

Ole Hansen baserer sin forskning på et tæt samspil med det praktiske forretningsliv, hvilket bl.a. sikres gennem etableringen af forskningsfølgegrupper med repræsentanter fra brancheorganisationer og andre toneangivende markedsaktører. Ole Hansen er desuden medlem af bestyrelsen for Det Danske Selskab for Byggeret.