Lovvalg, værneting og søfart – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Lovvalg, værneting og ...

21. juni 2011

Lovvalg, værneting og søfart

Professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck og post doc., ph.d. Anders Møllmann, CEVIA, har begge i det seneste nummer af det internationalt førende tidsskrift Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly publiceret artikler om international privatret med afsæt i søfartens forhold.

Vibe Ulfbeck behandler problemerne omkring værneting og lovvalg i sager, hvor der rejses direkte krav mod en forsikrigsgiver, mens Anders Møllmann behandler de problemfyldte regler om lovvalg ved transport i fordringer.

Artiklerne kan læses i [2011] LMCLQ på henholdsvis side 293 og 262.