Nye medlemmer af CEVIA – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Nye medlemmer af CEVIA

15. december 2010

Nye medlemmer af CEVIA

Advokat Kristian Svith, Lærerstandens Brandforsikring og specialkonsulent Malcolm Costigan, Slots- og Ejendomsstyrelsen er ansat i CEVIA som videnskabelig assistenter. Ansættelsen er et led i forskningssamarbejdet om AB og nye aftaleformer i byggeriet. Kristian Svith skal i juni, juli og oktober måned 2011 arbejde på en artikel om entrepriseforsikring. Malcolm Costigan skal i april, maj og juni måned 2011 arbejde på en artikel om rådgivningsansvar.