Laura Nielsen interviewet om Ruslands handelsblokade – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Laura Nielsen intervie...

20. august 2014

Laura Nielsen interviewet om Ruslands handelsblokade

CEVIA's WTO-ekspert, lektor, ph.d. Laura Nielsen, er i forbindelse med Ruslands blokade af en række fødevarer fra USA og EU blevet interviewet af Ritzau, Berlingske Business og TV2 News om lovligheden af blokaden. I interviewene vurderer Laura Nielsen, at handelsblokaden med altovervejende sandsynlighed strider mod WTO-reglerne, men hun advarer alligevel mod at indbringe Rusland for WTO's tvistbilæggelsesorgan. Det vil nemlig kunne være ødelæggende for det ellers velfungerende WTO-system at bringe en konflikt, der reelt kun kan løses politisk, ind i WTO-systemet.