Adjunkt Lone Wandahl Mouyal publicerer bog om international investeringsret – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Adjunkt Lone Wandahl M...

09. marts 2016

Adjunkt Lone Wandahl Mouyal publicerer bog om international investeringsret

Adjunkt Lone Wandahl Mouyal publicerer nu bogen ’International Investment Law and the Right to Regulate’ som et led i serien ’Routledge Research in International Economic Law.’ I bogen analyserer Lone Wandahl Mouyal det internationale traktatbaserede regime til beskyttelse af udenlandsk investering. Bogen er baseret på Lone Wandahl Mouyals undersøgelser af, hvor langt stater kan gå i forhold til at pålægge udenlandske investorer økonomisk bebyrdende regulering uden at skulle kompensere herfor. Navnlig sættes der fokus på, om der er visse formål, der kan begrunde en videre skønsmargin for stater, uden at der udløses erstatningspligt. I bogen sætter Lone Wandahl Mouyal en helt central problemstilling i et nyt lys med sine menneskeretlige betragtninger, idet hun behandler menneskerettighedernes betydning for fortolkning af de økonomiske aftaler både ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv. Bogen har derved relevans for både akademikere, policy-rådgivere, advokater, der søger internationalt perspektiv på investorrådgivningen, så vel som voldgiftsdommere i investeringstvister.

Bogen er en revideret og opdateret udgave af Lone Wandahl Mouyals ph.d.-afhandling og kan rekvireres her: https://www.routledge.com/products/9781138924970

Lone Wandahl Mouyal er ansat som adjunkt i Center for Virksomhedsansvar (CEVIA), hvor hun forsker og underviser inden for international investeringsret. For tiden beskæftiger hun sig med et projekt omkring udviklingen i Arktis, et projekt finansieret af Det Frie Forskningsråd under Ministeriet for Uddannelse og Forskning.