CEVIA-forsker publicerer bog inden for forsikringsret – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > CEVIA-forsker publicer...

10. juni 2014

CEVIA-forsker publicerer bog inden for forsikringsret

En ny bog om forsikringsselskabers kontraheringspligt er netop blevet udgivet af Ivan Sørensen, lektor i forsikringsret. Bogen indeholder en undersøgelse af forsikringsselskabers kontraktfrihed. Der analyseres dansk, svensk, norsk, engelsk og tysk forsikingsaftaleret, samt relevante dele af EU-retten, navnlig med henblik på at få afdækket i hvilket omfang, der måtte være pålagt forsikringsselskaber kontraheringspligt, og i hvilket omfang principperne om ligebehandling og saglighed gælder for forsikringsselskabers indgåelse/afvisning af forsikringsaftaler.

Bogen, ”Forsikringsselskabers kontraheringspligt i Danmark, Sverige, Norge, England og Tyskland”  er udgivet af DJØF og kan købes på:

DJØF's forlags hjemmeside