Fondsbevillinger til CEVIA-forskere – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Fondsbevillinger til C...

11. december 2013

Fondsbevillinger til CEVIA-forskere

Den Danske Maritime Fond har tildelt Cand.jur. Jens Erik Nielsen ca. 1 million kr. til et ph.d.-projekt. Projektet omhandler ansvar og risikofordeling ved olieforurening i forbindelse med søtransport. Jens Erik Nielsen har påbegyndt projektet den 1. november.

Carlsbergfondet har tildelt videnskabelig assistent, ph.d. Sylvie Cavaleri ca. 1 million kr. til et post doc.-projekt. Projektet vil behandle de problemer, der opstår, når standardkontrakter, der er udviklet på baggrund af et lands ret - typisk engelsk ret - underlægges et andet lands ret, fx dansk ret. Sylvie Cavaleri vil påbegynde projektet i sommeren 2014.