Bog om adækvanslæren i erstatningsretten – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Bog om adækvanslæren i...

18. januar 2012

Bog om adækvanslæren i erstatningsretten

Adjunkt, ph.d. Andreas Ehlers har udgivet bogen "Om adækvanslæren i erstatningsretten" på forlaget Karnov Group.

Bogens formål er at give et bidrag til at afklare de grundlæggende uklarheder, som notorisk er forbundet med adækvanslæren. Mere præcist har bogen fire hovedformål: Det første er at foretage en undersøgelse af, hvilken funktion adækvanslæren har i den erstatningsretlige ansvarslære. Det andet er at foretage en analyse og kritik af de kriterier, der indtil nu er blevet lanceret til at løse adækvansproblemet. Det tredje er at udvikle en ny teori, der på et nuanceret grundlag kan bidrage til at forklare, hvilke hensyn som er afgørende for fastlæggelsen af erstatningsansvarets grænse i dansk ret. Det fjerde er at vise, hvordan denne teori kan anvendes i praksis.

Bogen har både et retsteoretisk og et praktisk sigte og henvender sig således til en bred vifte af personer med interesse for erstatningsret og jura generelt.

Andreas Ehlers er medlem af Center for Virksomhedsansvar (CEVIA).