Rasmus Feldthusen i projekt om erhvervsdrivende fonde – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Rasmus Feldthusen i pr...

22. maj 2012

Rasmus Feldthusen i projekt om erhvervsdrivende fonde

Rasmus FeldthusenEt nyt, spændende tværdisciplinært forskningsprojekt sætter fokus på erhvervsdrivende fonde og disses betydning i det danske samfund. Projektet gennemføres af Center for Corporate Governance ved CBS. Professor Rasmus Feldthusen er udpeget til ekspertpanelet og er projektleder på den juridiske dimension af projektet, der løber over tre år og har til formål at frembringe ny viden om dette ganske ubelyste område. Denne nye viden vil bl.a. kunne skabe et bedre grundlag for fremtidig lovgivning, myndighedsudøvelse, politikdannelse og videre forskning på området. Der kan læses mere om projektet på tifp.dk.