Entreprenørens produktansvar – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Entreprenørens produkt...

07. marts 2012

Entreprenørens produktansvar

I artiklen foretager Andreas Ehlers en analyse af muligheden for at gøre entreprenøren erstatningsansvarlig efter de i retspraksis udviklede regler om produktansvar. Analysen fokuserer på muligheden for at gøre et produktansvar gældende for de tre hovedydelser, der kan indgå i en entreprise: (i) levering af materialer, (ii) udførelse og (iii) rådgivning. Der rejses kritik mod den udvidelse af produktansvaret, der tilsyneladende er sket.

Artiklen er trykt i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2012, nr. 1