Anders Møllmann publicerer ny søretlig bog – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > Anders Møllmann public...

20. december 2016

Anders Møllmann publicerer ny søretlig bog

Anders Møllmann, der er lektor i CEVIA, har publiceret et nyt centralt forskningsværk inden for søretten, bogen “Delivery of Goods under Bills of Lading”.

Bogen behandler det vigtige spørgsmål om udlevering af godset ved transportens afslutning. Det helt særlige ved at anvende det transportdokument, der hedder et konnossement (bill of lading), er, at det selvsamme fysiske dokument, der udstedes ved rejsens begyndelse, skal fremvises i destinationshavnen for at få udleveret godset. Dette gælder universelt. Både udviklingen i søtransport, der har forkortet rejsetiderne betragteligt, og introduktionen af moderne kommunikationsmidler samt mere komplicerede handelsmønstre udfordrer dette system.

I bogen analyseres de væsentligste forsøg på at imødegå disse udfordringer, nemlig branchens brug af ansvarsfraskrivelser, Rotterdamreglernes behandling af udleveringsspørgsmålet og den spirende brug af elektroniske konnossementer. Emnet behandles både ud fra engelsk og skandinavisk ret, og det vises herigennem, at grundlaget for ”præsentationsreglen” har væsentlig betydning for holdbarheden af de forskellige forsøg på at løse problemerne.

Bogen er publiceret af det britiske forlag, Routledge og kan rekvireres her.