CEVIA publicerer to antologier – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > CEVIA publicerer to an...

06. maj 2014

CEVIA publicerer to antologier

Som et produkt af centrets tværgående forskningsprojekt om fleksibilitet og stabilitet i længerevarende kontraktforhold har medlemmer af CEVIA publiceret antologien ”Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold”. Bogens artikler behandler aktuelle praktiske og teoretiske problemer, der knytter sig til indgåelse og styring af en række længerevarende kontrakter af stor samfundsmæssig betydning. Antologien er redigeret af professor, dr. jur. Ole Hansen. Se mere om antologien her http://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/ae/aendringsregler-i-laengerevarende-kontrakter.

 

I forbindelse med centrets tværgående forskningsprojekt om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen har forfattere med tilknytning til CEVIA publiceret antologien ”Arbejdstagerskader – Afgrænsning, placering og kanalisering af ansvar”. Den er redigeret af centerleder, professor, dr. jur. Vibe Ulfbeck og adresserer arbejdsskader i et privat/offentligretligt perspektiv. Se mere om antologien her http://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/a/arbejdstagerskader.