"Blå" CEVIA optaget i Maritime Research Alliance – Københavns Universitet

Center for Virksomhedsansvar > Nyheder > "Blå" CEVIA optaget i ...

23. november 2017

"Blå" CEVIA optaget i Maritime Research Alliance

CEVIAs forskere med fokus på maritim jura er blevet optaget i den tværfaglige Maritime Research Alliance.

Maritime Research Alliance er et nyt initiativ, der bunder i erkendelsen af, at den i forvejen stærke forskningsindsats, der ydes i Danmark vedrørende søfartsforhold, kan løftes yderligere og gøres endnu mere anvendelig for søfartserhvervet ved, at forskningsmiljøerne på de forskellige universiteter, der arbejder med søfart fra hver deres faglige indgangsvinkel, samarbejder tættere om tværfaglige projekter. De blå kræfter på Det Juridiske Fakultet med lektor Anders Møllmann og professor Vibe Ulfbeck i spidsen er blevet optaget i denne alliance. De øvrige universiteter i alliancen er SDU, DTU, CBS og Aalborg Universitet.

Maritime Research Alliance kickstartes med en konference den 5. og 6. februar, hvor forskere og praktikere sammen vil søge at udpege de områder, hvor der er størst behov for tværfaglig forskning for at imødegå de fremtidige udfordringer for den maritime branche. Målet er at udmønte dette i konkrete, fælles, tværfaglige forskningsprojekter.

Oplysninger om konferencen kan findes her.

Konferencen er venligt støttet af Den Danske Maritime Fond.