22. marts 2018

Forskningsprojekt skal skabe klarhed over risiko og ansvar i digitaliserede byggeprojekter

Nye digitale værktøjer giver i dag byggebranchen mulighed for at planlægge og projektere byggerier samt beregne konsekvenser, når der foretages ændringer undervejs i et projekt. Men de nye værktøjer påvirker samtidig aftalerne, der indgås mellem parterne i byggeriet, og det kan i sidste ende føre til juridiske tvister om ansvaret for forsinkelser og fordyrelser. For at komme imødegå disse problemer har Realdania netop bevilliget knapt tre mio. kr. til et forskningsprojekt på Københavns Universitet som, i samarbejde med parter fra branchen, skal afdække og afhjælpe juridiske udfordringer ved digitalisering af byggeprojekter.

Store byggeprojekter gør i stigende grad brug af digitale værktøjer som Building Information Modelling (BIM) og VDC (Virtual Design and Construction), som ved hjælp af virtuelle modeller let udregner konsekvenserne, når et igangværende byggeri planlægges og ændres. Men hvordan de nye værktøjer påvirker retlige aspekter af entreprisebyggerier, er endnu en gråzone.

Ole Hansen, professor i entrepriseret ved Det Juridiske Fakultet på KU forklarer: ”I dag mangler vi viden om den retlige betydning af BIM, og om hvordan bygge- og anlægskontrakter skal håndtere det betydelige informationsflow og de samarbejdsformer, som digitalisering afstedkommer. For at undgå fremtidige tvister med tab for alle parter er der behov for en kortlægning af området. ”

Professor Ole Hansen leder det nystartede forskningsprojekt ’Digital entrepriseret’, som er finansieret af Realdania med ca. tre mio. kr.. ’Digital entrepriseret’ er et samarbejde mellem Det Juridiske fakultet, en række virksomheder samt Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. I fællesskab vil samarbejdspartnerne identificere og imødegå juridiske udfordringer inden for digitaliseret entreprisebyggeri. Fremadrettet vil det bl.a. skabe klarhed over hvem der fx bærer ansvaret for fejl og forsinkelse af store digitaliserede byggeprojekter.

Projektet løber over fire år, og det er det første af sin art, som analyserer de retlige aspekter af BIM inden for en dansk kontekst. Åbningskonferencen afholdes den 28. september 2018. Læs mere om projektet.