AB og nye aftaleformer i byggeriet

AB og nye aftaleformer i byggeriet

I perioden 2009-2013 gennemførtes forskningsprojektet ”AB og nye aftaleformer i byggeriet” i CEVIA. Projektets centrale formål var at undersøge i hvilket omfang de eksisterende danske standardvilkår for entreprise understøtter nye aftaleformer i byggeriet. Projektet involverede bl.a. midlertidig ansættelse af 8 videnskabelige assistenter med praktisk entrepriseretlig baggrund I CEVIA. Der afholdtes to større konferencer om udvalgte emner. Projektet udmøntedes desuden konkret i publiceringen af over 10 videnskabelige artikler, udgivelsen af en antologi med titlen ”AB og nye aftaleformer i byggeriet” (Ole Hansen og Torsten Iversen, red.) og en monografi med titlen ”Entrepriseretlige mellemformer” (Ole Hansen). Forskningsprojektet var støttet med forskningsmidler af Erhvervs- og Byggestyrelsen og af Realdania. 

Energistyrelsen har i 2015 nedsat en kommission med henblik på revision af AB 92, ABT 93 og ABR 89.

Publikationer:

1. Ole Hansen, Succes for en processuel hybrid, Festskrift til Det Danske Selskab for Byggeret, 2009
2. Ole Hansen, Individuelle aftaler om totalentreprenørens ydelse og ansvar, T:BB 2010 539
3. Bo Schmidt Pedersen, Tidsstyring i byggerier, T:BB 2011 555
4. Malcolm Costigan, Praksisudviklede begrænsninger af den tekniske rådgivers ansvar for fejl og Forsømmelser, T:BB 2011 653
5. Andreas Bloch Ehlers, Om entreprenørens produktansvar i dansk entrepriseret, T:BB 2012 3
6. Christian Svith, Den projekterende entreprenørs forsikringsmuligheder, T:BB 2012 134
7. Tanja Nielsen og Christian Johansen, Rådgiverens ansvar for kvaliteten af bygherrens udbudsmateriale, T:BB 2012 14
8. Ole Hansen, Formkrav og frister i entreprisekontrakter, T:BB 2012 238
9. Helena Bente, Systemleverancer, T:BB 2012 343
10. Signe Dierks Hansen og Louise Bossen, Reaktionspligter ved overskridelse af tidsfrister i entrepriseforhold, publiceres i T:BB 2013 334
11. Torsten Iversen, Entreprenørens projekteringsansvar ved mangler I, UfR 2013B 351
12. Torsten Iversen, Entreprenørens projekteringsansvar ved mangler II, UfR 2013B 373
13. Mikael Kenno Fogde, Staten som bygherre, publiceres i T:BB 2013 687
14. Ole Hansen, Entrepriseretlige mellemformer (monografi), 2013
15. Ole Hansen og Torsten Iversen (red.), Nye aftaleformer i byggeriet (antologi), 2014