Ledelse

Centerleder:
Professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck
Det Juridiske Fakultet
Studiestræde 6
1455 København K
E-mail: Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk
Telefon: 35 32 31 48