Konference: Digital Entrepriseret - Den retlige betydning af BIM – Københavns Universitet

Konference: Digital Entrepriseret - Den retlige betydning af BIM

Forholdene i byggeriet påvirkes i disse år væsentligt af ny IT-teknologi. Building Information Modelling (BIM) må vurderes at forandre organiseringen og samarbejdet om byggeriets udførelse og skabe nye muligheder for planlægning, projektering, styring og drift byggerier. Den hastige udvikling og udbredte anvendelse af digitale værktøjer skaber dog samtidig en betydelig risiko for konflikter og tab for parterne, hvis den faktiske anvendelse ikke afstemmes i forhold til den retlige ramme omkring det konkrete projekt.

På konferencen introduceres nogle af de grundlæggende elementer i den digitale udvikling. Den retlige betydning af BIM indkredses i bl.a. kontraktretlig, udbudsretlig og ophavsretlig kontekst, ligesom konkrete spørgsmål om parternes ydelser og ansvar i det digitale byggeri søges besvaret. Konferencen tager sit afsæt i oplæg fra førende udenlandske eksperter.

Formiddagens program gennemføres på engelsk.  

Program


Se det fulde program for her.

Præsentationer 

Tid: Fredag den 28. september 2018, 08.30 - 16.30.

Sted: Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S  

Morgensessionen af konferencen vil blive afholdt på engelsk, mens eftermiddagsprogrammet fra kl. 14 vil blive afholdt på dansk.

Tilmelding

Du bedes registrere dig senest den 24. september klokken 12 på: https://jura.nemtilmeld.dk/11/ 

Pris: 1000,00 kr inkl. moms.

Ønskes et deltagerbevis for deltagelse ved konferencen, så skriv da venligst en mail til cecilie.petersen@jur.ku.dk

Vi ser frem til din deltagelse.