Den ansvarlige forbruger i den digitale tidsalder - internationale og nordiske perspektiver på forbrugerbeskyttelse – Københavns Universitet

Den ansvarlige forbruger i den digitale tidsalder - internationale og nordiske perspektiver på forbrugerbeskyttelse

Konferencens tema

Forbrugerbeskyttelsesret er et af de mest dynamiske forsknings- og praksisområder grundet dets kontinuerlige og hastige udvikling inden for produktlevering og service til forbrugere. Dette er endnu mere sandt i forhold til den finansielle sektor. Den finansielle krise understregede behovet for mere effektive tiltag vedrørende forbrugerbeskyttelse idet finansielle produkter er blevet mere sofistikerede og komplekse. Imidlertid er spørgsmålet om de normative ændringer, som finanskrisen tilvejebragte, er i stand til at tilpasse sig tempoet for den finansielle innovation og digitalisering.

Det nuværende synspunkt er, at man ved at give forbrugeren mere information og viden, gør dem i stand til at deltage i de finansielle markeder og forstå de nye produkter og ydelser der fås gennem digitalisering. Dermed flyttes byrden for tilstrækkelig beskyttelse af forbrugeren fra lovgiver til forbrugerne selv, som er forventet at være både at beherske det finansielle og agere ansvarligt. Dette er introduktionen af en mere stringent anskuelse af forbrugeren i forhold til begrebet om den fornuftige eller gennemsnitlige forbruger, hvilket markerer en signifikant ændring i den måde hvorpå forbrugerbeskyttelsen bliver opfattet.

Den ”over-paternalistiske” holdning til forbrugerbeskyttelse er altså blevet erstattet af en ”selvhjælps”-tilgang. Forbrugeren anses nu for at være bedre i stand til at skelne mellem og navigere i de hastige forandringer og teknologiske fremskridt i den digitale tid, så længe han/hun er forsynet med tilstrækkelig information. Dette på trods af, at selv ikke professionelle var i stand til fuldt at forstå, forudse og reagere på den foregående finansielle krise. Ikke desto mindre, så er det forbrugerne, der lider under konsekvenserne af de kontrakter, de har indgået, uden fuldt at forstå deres risici eller deres langsigtede følger, da privat- og statslig beskyttelse er reduceret til et minimum.

Konferencen har til hensigt at skabe et forum hvor ledende akademikere, erhvervsfolk, forskere og embedsmænd fra forskellige retsområder mødes for at præsentere og diskutere de nyeste tendenser og udfordringer relateret til forbrugerbeskyttelse inden for den finansielle sektor i den digitale tidsalder, som de ses i de seneste normative udviklinger og retssager.   

Konferencen fokuserer på nordiske perspektiver og løsninger. Nordiske markeder har deres særheder, da nordiske lande vedtager samlede løsninger, som ikke bliver tilstrækkeligt bekendtgjort eller annonceret til andre retsområder. Panelernerne under konferencen og ”Nordic Round Table”-eventet vil gøre disse perspektiver kendte og facilitere dialog og deling af idéer på tværs af de nordiske og restens af verdens retsområder.

Program:

Foreløbigt program - Den ansvarlige forbruger i den digitale tidsalder - internationale og nordiske perspektiver på forbrugerbeskyttelse (pdf)

Konferencesprog:

Konferencen afholdes på engelsk.

Hovedtalere og paneldeltagere til konferencen:

 • Alexandru Grădinar, Ambassador of Romania to the Kingdom of Denmark
 • Jules Stuyck, Professor, University of Leuven
 • Hans Micklitz, Professor, European University Institute
 • Ragnar Wiik, Competition and Consumer Agency
 • Hrannar Már Gunnarsson, Icelandic Consumer Association
 • Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet TÆNK

Talere til konferencen:

 • Albana Karapanco, Central European University
 • Andrea Fejos, Essex Law School
 • Asress Adimi Gikay, Sant Anna University Pisa
 • Catalin Stanescu, University of Copenhagen
 • Christopher Tais Eklund, University of Copenhagen
 • Codrin Macovei, Al. I. Cuza University
 • Erik Røsæg,  University of Oslo
 • Ioana Stupariu, Central European University
 • Jacek Dybinski, Jagellonian University
 • Joasia Luzak, Exeter University
 • Mia Junuzovic, University of Amsterdam
 • Marte Eidsand Kjørven, University of Oslo
 • Miriam Jafroudi, Tilburg University
 • Olha Cherednychenko, University of Groningen
 • Paula Poretti, Osijek Faculty of Law
 • Serkan Kaya, University of Brunel
 • Tibor Tajti, Central European University
 • Tue Hvass Petersen
 • Uchenna Jerome Orji
 • Vibe Ulfbeck, University of Copenhagen

Registrering

Registrér dig venligst via denne registreringsform.

Tilmeldingsfrist: 29. maj 2018 kl. 12.00.

Tid : 31 maj - 1 juni 2018

Sted: Konference/flexrum, stuen, rum 8A-0-57, Njalsgade 76, 2300 København S

Kontaktinformation – Videnskabeligt

Kontakt – Andet

Arrangør: Center for Virksomhedsansvar (CEVIA)

Sponsorer: