Internationalt samarbejde

Som forskningscenter agerer CEVIA i både national såvel som international sammenhæng. CEVIA består af både danske og udenlandske forskere. Forskningsaktiviteter og publikationer er såvel national som internationalt orienterede. Ligeledes varetages undervisnings- og efteruddannelse på både dansk og engelsk.

I international sammenhæng indgår CEVIA i en række forskelligartede aktiviteter. Disse dækker over gæsteforskningsprogrammer, undervisning på universiteter i udlandet såvel som forskningssamarbejde om konkrete projekter.  

CEVIA har etableret en række målrettede internationale samarbejdsaftaler omkring konferenceaktiviteter, forskning og ph.d.-uddannelse. Disse dækker blandt andet over:

  • Nordisk institutt for sjørett, Oslo Universitet, forskningssamarbejde og ph.d.-udveksling, se http://www.jus.uio.no/nifs/
  • The Transatlantic Maritime Emissions Research Network (TRAMEREN), et forskningssamarbejde mellem CEVIA og Frank J. Guarini Center on Environmental, Energy and Land Use Law, School of Law, New York University om udledning af drivhusgasser i den maritime sektor og klimaforandringer. Se http://jura.ku.dk/trameren/
  • Et gæsteforskerprogramme for ph.d.-studerende og postdocs ved Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), Columbia University, New York, see http://ccsi.columbia.edu/