Længerevarende private og offentlige kontrakter - fleksibilitet og stabilitet

Projektleder: Professor, dr.jur. Ole Hansen

Længerevarende kontrakter spiller en central rolle som grundlag for udveksling af værdier i det moderne samfund. Dette gælder såvel private som offentlige virksomheders kontrakter. Kontrakterne er ofte komplekse, og transaktionernes gennemførelse fordrer i større eller mindre grad et samarbejde mellem parterne. Længerevarende kontrakter skal på den ene side sikre stabile forretningsvilkår og på den anden side tillade fleksibel tilpasning af kontraktens indhold til ændrede omstændigheder. Længerevarende kontrakter danner i stadigt stigende omfang grundlag for ydelser af offentlig eller halvoffentlig karakter, herunder forsynings-, kommunikations- og sundhedsydelser. Som følge heraf må det antages, at virksomheders ansvar for opfyldelse af længerevarende kontrakter præges af hensynet til almenvellet og samfundets økonomiske og sociale velfærd. Projektet tager afsæt i disse grundbetragtninger og søger at udvikle ny kontraktretlig teori om længerevarende kontraktforhold.

Deltagere

 • Professor Ole Hansen
 • Professor Vibe Ulfbeck
 • Professor Steen Treumer
 • Lektor Anders Møllmann
 • Lektor Clement Salung Petersen
 • Adjunkt Sylvie Cavaleri
 • Adjunkt Lone Wandahl Mouyal
 • Ph.d.-studerende Irina Kim

Udvalgte publikationer

 • Kim Frost
  Tilbudspligt i boligudlejningsejendomme, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 1/2017 s. 6-21.
 • Kim Frost
  Retsfølgerne af manglende overholdelse af reglerne om tilbudspligt, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2/2017 s. 117-121
 • Kim Frost
  Misligholdelse af og misligholdelsesbeføjelser i længerevarende kontraktforhold – Den almindelige obligationsrets betydning, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2/2016 s. 115ff.
 • Kim Frost
  Om efterfølgende ændringer af aftalegrundlaget i IT-aftaler – Nogle betragtninger om (af)levering og risikoens overgang, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 4/2015 s. 269ff.
 • Kim Frost,
  Transfers of Residential Rental Property in the Nordic Countries : The Specific Danish Example, Comparative Law. red. / Peter Wahlgren, Scandinavian Studies in Law, nr. 1, vol. 61, 2015.
 • Ole Hansen
  Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige obligationsret – længerevarende kontrakter som forskningsfelt, TfR 2011 nr.3-4, s. 443-477
 • Steen Treumer
  Comparative Law on Public Contracts: Denmark, i R Noguellou & U Stelkens (red.), Comparative Law on Public Contracts, Administrative Law, vol. 5, s. 543-555, Bruylant, Bruxelles 2010
 • Morten Wahl Liljenbøl
  Ændringer i bestående kontraktforhold - udbudsretlige udfordringer i Offentlig-Private Partnerskaber (OPP), TBB2010.15. 
 • Ole Hansen (Red.)
  Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014 (antologi)
 • Ole Hansen
  Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Vibe Ulfbeck
  Optioner og ændringsrettigheder i olietransportaftaler, i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Henrik Udsen
  Ændringsrisikoen i it-udviklingsaftaler, i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Ole Hansen
  Formkrav og frister i entreprisekontrakter - en analyse af præklusion som retligt redskab til styring af ændringer i byggeaftaler, i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Clement Salung Petersen
  Procesretlige aspekter af genforhandlingsklausuler, i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Kim Frost
  Regulering af lejen i erhvervslejemål efter U.2012.871/2 H, i Ole Hansen (red.),
  Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Ivan Sørensen
  Forsikringsselskabets ændringsret ved forsikringsaftaler i Skandinavien - Privatretlig og offentligretlig regulering, i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Peter Rott
  The adjustment of long-term supply contracts – Experience from German gas price case law, i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Steen Treumer
  Regulation of contract changes leading to a duty to retender the contract: The European Commission’s proposals of December 2011, i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Karsten Naundrup Olesen
  Offentlige servicekontrakter og håndtering af ændrede lovkrav, i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014
 • Lone Wandahl Mouya
  Stabiliseringsklausuler i investeringskontrakter - Privatretlige regler i en folkeretlig kontekst, i Ole Hansen (red.), Ændringsregler i længerevarende kontraktforhold, 2014