Maritim ledelse, organisation og ansvar

Projektansvarlige: Anders Møllmann og Vibe Ulfbeck

Rederier er i dag store, komplekse virksomheder, der operere på globalt plan. Effektiv drift af rederierne stiller store krav til professionel ledelse og organisation. Hvor ejerskab og fagkundskab tidligere ofte var samlet i en og samme person, rederen, er driften af rederiet i dag ofte outsourcet til en eller flere professionelle aktører. Denne opdeling af rederidriften på det organisatoriske plan rejser i sig selv en række spørgsmål om ansvar og risikofordeling. Dernæst er mængden af regulatoriske tiltag på det maritime område øget gennem tiden, ligesom der ses en ny tendens til, at visse nationale lovgivninger gives eksterritorial effekt. Det bliver herved en ledelsesmæssig opgave for rederierne at sikre overholdelsen af også denne type lovgivning. Endelig kan den øgede opmærksomhed omkring skibsfartens muligheder for at finde bæredygtige forretningsmodeller rejse spørgsmål om rederiledelsens muligheder for og eventuelle forpligtelser til at inddrage sådanne hensyn.   

Under dette projekt behandles ovenstående og andre emner inden for emnekredsen maritim ledelse, organisation og ansvar.

Del-projekt - Klimaændringer og International søtransport

Ledet af: Professor Vibe Ulfbeck og adjunkt Beatriz Martinez Romera

Formålet med projektet er at undersøge den maritime industris rolle i reguleringen af DHG-emissioner fra international søtransport. Mere specifikt angår projektet spørgsmålet om hvorvidt frivillige klima-relaterede foranstaltninger i den martitime industri har indflydelse på samspillet mellem retlige regimer på det maritime område og på området for klimaforandringer, det potentielle ansvar på grundlag af selvregulering for maritime aktører, og betydningen af frivillig klimaindsats for maritime virksomhedsstyringsmuligheder.
 
Dette forskningsprojekt er forbundet til det transatlantiske forskningsnetværk om maritime emissioner (TRAMEREN), det første Danmark-USA netværk om private maritime aktører og klimaændringer. 

Deltagere

  • Professor Vibe Ulfbeck
  • Lektor Anders Møllmann