Bæredygtighed, CSR og virksomhedsansvar

Projektleder: Professor, Dr.jur. Vibe Ulfbeck

De seneste år har vi været vidne til en stigning i internationale juridiske instrumenter og mekanismer, der omhandler virksomheders samfundsansvar, såkaldt ’corporate social responsibility’ (CSR). Projektet fokuserer på de juridiske implikationer af ideen om bæredygtighed i kontrakt- og erstatningsretligt perspektiv.

Projektet indeholder grundlæggende to dele: 1) Forpligtelsen til at forfølge CSR formål
og 2) Forpligtelsen til ikke at forfølge CSR formål.

I delprojektet om forpligtelsen til at forfølge CSR formål behandles muligheden for, at privatretten kan tjene som instrument til at forfølge CSR mål. Et centralt spørgsmål er spørgsmålet om, i hvilket omfang privatretten kan danne grundlag for ansvar, når en virksomhed ikke lever op til CSR forpligtelser. I den forbindelse undersøges bl.a. erstatningsrettens rolle i relation til moderselskabets ansvar for handlinger og undladelser begået af datterselskaber. Et andet relevant spørgsmål, som behandles i dette delprojekt,
vedrører kontraktrettens funktion i forhold fortolkningen af kontrakter, herunder betydningen af virksomheders egne CSR policies. Som et argument imod virksomheders forfølgelse af CSR forpligtelse fremføres ofte, at virksomheder først og fremmest skal varetage aktionærernes interesse for at optimere det økonomiske udbytte.

I delprojektet om forpligtelsen til ikke at forfølge CSR formål behandles retlig aspekter i relation til muligt ansvar for at forfølge CSR formål.

Deltagere

 • Professor Vibe Ulfbeck
 • Professor Rasmus K. Feldthusen
 • Professor Steen Treumer
 • Adjunkt Lone Wandahl Mouyal
 • Adjunkt Marta Andrecka
 • Adjunkt Beatriz Martinez Romera
 • Postdoc Alexandra Horváthová
 • Postdoc Carola Glinski
 • Ph.d.-stipendiat Sara Spiro Svendsen

Del-projekt - Klimaændringer og International søtransport

Ledet af: Professor Vibe Ulfbeck og adjunkt Beatriz Martinez Romera

Formålet med projektet er at undersøge den maritime industris rolle i reguleringen af DHG-emissioner fra international søtransport. Mere specifikt angår projektet spørgsmålet om hvorvidt frivillige klima-relaterede foranstaltninger i den martitime industri har indflydelse på samspillet mellem retlige regimer på det maritime område og på området for klimaforandringer, det potentielle ansvar på grundlag af selvregulering for maritime aktører, og betydningen af frivillig klimaindsats for maritime virksomhedsstyringsmuligheder.
 
Dette forskningsprojekt er forbundet til det transatlantiske forskningsnetværk om maritime emissioner (TRAMEREN), det første Danmark-USA netværk om private maritime aktører og klimaændringer.  

Udvalgte publikationer

 • Lone Wandahl Mouyal
  International Investment Law and the Right to Regulate - A human rights perspective, Routledge Research in International Economic Law - Taylor and Francis, 2016.
 • Peter Rott og Vibe Ulfbeck
  Supply Chain Liability of Multinational Corporations?, The European review of Private Law, 23 ERPL 3, 2015.
 • Lone Wandahl Mouyal
  Virksomheders samfundsansvar i kontraktretlig belysning - om Impact Benefit Agreements i Grønland, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Vol. 1, Nr. 2015, 01.2015, s. 79-82.
 • Rasmus K. Feldthusen
  God fondsledelse ,Bestyrelse: Håndbogen. ed. / Jacob Christensen. Børsens Forlag, 2014. p. 401-446 (Børsen Ledelseshåndbøger, Vol. 3).
 • Vibe Ulfbeck
  Virksomhedens privatretlige erstatningsansvar for overholdelse af menneskerettigheder i udlandet, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 4/2013, s. 315
 • Rasmus K. Feldthusen
  Tax Governance, RK 2011,Børsens Bestyrelseshåndbog Børsen Forum A/S, København, s. 1-13.
 • Steen Treumer
  Green Public Procurement and Socially Responsible Public Procurement: An analysis of Danish Regulation and PracticeiCaranta & Trybus (eds.): The Law of Green and Social procurement in Europe, 2010, s. 53-73.
 • Rasmus K. Feldthusen
  Betingelser for SRI: Social Responsible Investments, Ajour Sustainability Quarterly (2010), s. 12
 • Rasmus K. Feldthusen
  Bæredygtig skat, Skattepolitisk oversigt, nr. 3, 2010, s. 181-210.