Ph.d. projektemner

CEVIA er interesseret i at modtage ph.d.-ansøgninger inden for centerets forskningsområde generelt. Særlig interesse har emner, der falder inden for følgende projekter: