Den offentlige sektor

Forskning angående retsforholdene i den offentlige sektor er i CEVIA især rettet mod to hovedområder. For det første fokuseres på offentlige myndigheders erstatningsansvar ved udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed og ved myndighedsudøvelse. Såvel den statslige, som den regionale og kommunale sektor inkluderes. For det andet fokuseres på offentlige kontrakter, herunder navnlig udbudsretlige problemstillinger. Også internationale perspektiver inddrages, eksempelvis internationale investeringsaftaler.

Området varetages af: