IT-ret

I CEVIA er forskningen inden for it-ret navnlig rettet mod it-kontraktretten, herunder anvendelsen af obligationsrettens almindelige regler på leverancer af forskellige former for it-ydelser. Herudover inddrages betydningen af områdets standardkontrakter og it-kontraktens betydning i bestræbelserne på at undgå fejlslagne it-projekter.

Området varetages af: